İleri Excel Eğitimi

sag_teklifiste

İleri Excel Eğitiminde
asıl amaç; belirli düzey Microsoft Office Excel bilgisine sahip olan kişilere özellikle iş hayatlarında karşılaşabilecekleri problemlerin çözümünde etkin bir çözüm bulmaktır. İleri Excel Eğitimi sayesinde kişiler, çalışmalarını bir veritabanı mantığı çerçevesinde ele alıp, MS Excel çalışma dosyalarını ona göre düzenleyeceklerdir. Bu çerçevede verilen İleri Excel Dersleri, sadece bir takım formüllerin ve Excel’in anlatılması şeklinde olmayacak olup etkin bir Excel çalışma ortamının nasıl yaratılabileceğine odaklanacaktır. Kursiyerler alınan İleri Excel Eğitimi sonrasında MS Excel programını iş hayatlarında daha etkin ve verimli bir biçimde kullanabileceklerdir.Gerçekleştirdiğimiz İleri Excel Eğitimleri‘miz sayesinde kurum çalışanları Microsoft Office Excel programını ileri seviyede kullanabilmeyi öğreneceklerdir.İleri Excel kurslarımızdaki en temel amacımız; belirli bir seviyede Microsoft Office Excel bilgisine sahip bireylere iş hayatında karşılaşabilecekleri problemlerin çözümünde etkin çözümler bulmalarına yardımcı olmaktır.İleri Excel Eğitimlerinde; Excel Formülleri, grafikleri, veri çözümlemeleri, senaryoları, çözücüleri ve makroları gibi Excel programının ileri seviye özellikleri uygulamalı bir şekilde anlatılacaktır.İleri Excel Kurslarını çoğunlukla değişik kurum ve kuruluşlar talep etmektedirler. Firmalar almış oldukları İleri Excel Eğitimi sayesinde çalışma verimliliğini ciddi şekilde arttırmaktadırlar. Özellikle kurumların muhasebe, finans ve satış personeli İleri Excel Kursu‘na ilgi göstermektedirler. Düzenlediğimiz Microsoft İleri Excel kurslarımızda eğitim alan katılımcılarımıza kurs sonrasıda teknik konularda destek vermekteyiz.Firmaların özellikle muhasebe ve finans birimleri için özel olarak hazırladığımız Excelde Finans Uygulamaları kurslarına talep artmaktadır. Bu kurstaki hedef ise; Microsoft Excel programının, kurumların finans ve muhasebe bölümlerinde etkin bir biçimde kullanılmasını öğretmektir.

İleri Excel Eğitiminde formüller, grafikler, veri çözümlemeleri, senaryolar, çözücüler ve makrolar gibi Microsoft Office Excel’in ileri seviye özellikleri uygulamalı olarak anlatılacaktır. İleri Excel Eğitimi içeriği aşağıda belirtilmiştir.

TEMEL FONKSİYONLAR (TEKRAR) BİLGİLERİNE EK OLARAK

– Veri Bilgi Girme
– Biçim Boyacısı
– Seri Veri Girme
İleri Excel Kursu Özel Liste Oluşturmak
– Hücreye Açıklama Eklemek
– Excel’de Web Sayfası Formatında Teklif Hazırlama
– Grafik Serileri ile İşlemler Yapmak

ileri Excel Kursu – FONKSİYONLAR

– Formüllerde Mutlak ve Göreceli Adres Kullanmak
– Mantıksal Fonksiyonlar (IF, AND, OR)
– Metinsel Fonksiyonlar (UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, SEARCH, MID)
İleri Excel Kursu Arama ve Başvuru Fonksiyonları (VLOOKUP, HLOOKUP)
– İstatiksel Fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF)
– Tarihsel Fonksiyonlar (NOW, TODAY

ileri Excel Eğitimleri – VERİ TABANLARI

– İleri Düzey Excel Eğitimi Veri tabanı terminolojisi
– Veri formları ile çalışmak
– Verileri Sıralamak (Sort)
İleri Excel Kursu Verileri Süzmek (Auto Filter, Advanced Filter)
– Veri formları ile çalışmak
– Verileri Belirli Başlıklar Altında
– Filtrelemek ve Özetlemek
– Sütunları Bölmek (Text To Columns)
– Kendini Tekrarlayan Kayıtları Temizlemek (Remove Dublicates)
– Verileri Sınırlandırmak (Data Validations)

ileri Excel Kursu – ÇOKLU SAYFALARDA ÇALIŞMAK

– Hyperlinkler kullanmak
– Çoklu sayfada formüller ile çalışmak
İleri Excel Kursu Veri tablolarını birleştirmek
– Gruplama Düğmeleri Kullanmak

ileri Excel Kursu – ÖZET TABLOLAR

– Özet Tablo (Pivot Table) Oluşturmak ve Düzenlenmek
– Özet Tablolalara Hesaplanabilen Alanlar Eklemek
İleri Excel Kursu Özet Tablolaların Biçimlerini Düzenlenmek
– Özet Grafik (Pivot Chart) Almak

ileri Excel Kursu – LİSTELER

– Liste oluşturmak
– Listeler düzenlemek
– Liste seçeneklerini kullanmak

ileri Excel Kursu – VERİ İNCELEME

– Veri tablosu kullanmak
– Hedef ara kullanmak
– Çözücü ile çalışmak
– Senaryolar yaratmak
– Denetim araç çubuğu ile formül denetimi yapmak

ileri Microsoft Excel Kursu – ÇALIŞMA KİTABINI KORUMA VE PAYLAŞIMA AÇMA

– Çalışma sayfasını korumak
– Çalışma kitabını korumak
– Çalışma kitabını paylaşıma açmak
– Paylaşıma açılmış bir çalışma kitabını paylaşıma izlemek
– Yapılan çalışmaları kabul ve reddetmek

ileri Excel Kursu – MAKROLAR

– Makroları kaydetmek ve çalıştırmak
– Makroları nesnelere atamak
– Makroları menülere atamak
– Makroları düzenlemek , isimlendirmek ve silmek

sag_teklifiste

eğitimlerimiz deneme lisanssı ile verirmektedir