PLASTİK KALIPLARINDA ENJEKSİYON HATALARINI GİDERME

Akış izleri

Kalıp sıcaklığı çok soğuk

1. Kovan ve meme sıcaklığını arttırın.

2. Eriyik ve/veya kalıp sıcaklığını arttırın

3. Enjeksiyon hızını arttırın

4. Burgu hızını ve geri basıncını arttırın

5. Burgunun uygunluğunu kontrol edin

Kalıp dizaynı hatalı

1. Yolluk girişi yerini değiştirin

2. Yolluk girişini genişletin

3. Yolluk çapını arttırın

4. Yolluklara akışı kısıtlayıcı veya değiştirici bölgeler açınız (ör. Yolluk çekici)

Kalıbı doldurma problemleri  / eksik baskı

Hava atma sistemi yetersiz  hava sıkışması var

1. Hava atma kanallarının yeterliliğini / tıkanmasını kontrol edin

2. Hava atma kanallarının yerlerini kontrol edin

3. Hava atma kanallarını genişletin

4. Enjeksiyon hızını ve/veya basıncını değiştirerek kalıbın dolma şeklini değiştirin

5. Hava atma kanallarına destek sağlamak

Yolluk sistemi

1. Yolluk girişlerinde tıkanma olup olmadığına bakın

2. Yolluk girişlerini genişletin

3. Yollukları genişletin

Eriyik ve/veya kalıp çok soğuk

1. Kovan ve meme ısısını arttırın

2. Kalıp sıcaklığını arttırın

3. Enjeksiyon hızını arttırın

4. Burgu hızını arttırın

Enjekte edilen malzeme miktarı/gramaj

1. Enjekte edilen malzeme miktarını / gramajı arttırın

2. Eriyik yastıklamasını arttırın

Çöküntü izleri

Ütüleme basıncı çok düşük

1. Ütüleme basıncını arttırın

Eriyik ve/veya kalıp çok sıcak

1. Kovan ve meme ısısını düşürün

2. Kalıp sıcaklığını düşürün

3. Burgu hızını düşürün

Isıtıcı arızası

1. Termokuple ve ısıtıcı bantları kontrol edin

Kalıp dizaynı hatalı

1. Hava atma kanallarını genişletin

2. Hava atma kanallarında tıkanma olup olmadığını kontrol edin

3. Hava atma kanallarına destek sağlamak için vakumlu sistemler kullanın

4. Hava atma kanallarının yerlerini kontrol edin

Koku veya sararma

Eriyik ve/veya kalıp çok sıcak

1. Kovan ve meme ısısını düşürün

2. Kalıp sıcaklığını düşürün

3. Enjeksiyon hızını düşürün

4. Burgu hızını ve geri basıncı düşürün

5. Sıcaklık yolluklarının sıcaklığını kontrol edin (varsa)

Çapak oluşması

Enjeksiyon basıncı/ hızı çok yüksek

1. Enjeksiyon basıncını/ hızını düşürün

2. Kapama basıncını arttırın

3. Enjeksiyon hızını düşürün

Eriyik ve/veya kalıp çok sıcak

1. Kovan ve meme sıcaklığını düşürün

2. Kalıp sıcaklığını düşürün

3. Burgu hızını düşürün

Parçada çarpılma

Aşırı yönlenme (oriyantasyon)

1. Eriyik ve kalıp sıcaklığını arttırın

2. Enjeksiyon hızını düşürün

Parça çok sıkıştırılmış / aşırı ütüleme

1. Ütüleme basıncını düşürün

2. Enjeksiyon zamanı ile kalıp dolma zamanını uyumlu hale getirin

Kalıp dengesiz doluyor

1. Yolluk girişlerinin yerini değiştirin

2. Kalıp sıcaklığı/soğutmanın homojen olmasını sağlayın

3. Enjeksiyon hızını ve basıncını arttırın

Siyah noktacıklar / topaklanan parçalar

Kirlilik

1. Düşük akışkanlıklı PP ya da HDPE geçirerek makineyi temizleyin

2. Renk konsantresinin PP ya da PE bazlı olduğuna emin olun, PVC bazlı renk karışımları kullanmayın

Kalıba yapışma

Parça sıcaklığı çok yüksek

1. Kovan ve meme sıcaklığını düşürün

2. Kalıp sıcaklığını düşürün

3. Soğutma süresini arttırın

Parça çok sıkıştırılmış / aşırı ütüleme

1. Enjekte edilen malzeme miktarını düşürün ve kalıbın doldurulması gereken uygun malzeme miktarını belirleyin

Kalıp dizaynı hatalı

1. Konik açılarını arttırın

2. Kalıp ayırıcı kullanın

3. Gerekli ise kalıba erozyon yaptırın

Malzemenin kalıp girişinde birikmesi

Malzeme nemli

1. Granülleri kurutun

2. Hava atma kanallarına emiş ünitesi ekleyin

Basınç çok düşük

1. Ütüleme basıncını arttırın

Üzerine enjeksiyon yapılacak (insert için)parça çok soğuk

1. Üzerine enjeksiyon yapılacak parçayı ısıtın (dikkat parçanın yüzey sıcaklığı 80ºC – 100ºC arası olmalıdır)

About Aykut Dirim

https://www.tasarimdanimalata.com