Proses Geliştirme ve İyileştirme

sag_teklifiste

 

Proses Geliştirme ve İyileştirme

Günümüz ekonomisinde, sürekli olarak rekabetin artması ve yeni fimaların yenilikçi ürünlerle piyasa girmesi sonucu karlı satış yapmak gittikçe zorlaşmaktadır. “Nasıl olursa olsun üretelim, satmak sorun değil” anlayışı oldukça eskide kalmıştır. Girdi maliyetlerinin belli, işletme maliyetlerinin sürekli artan ve müşteri isteklerinin değişken olduğu bir ortamda, karlılığı artırmak veya sabit tutmak ancak farklı yaklaşımlarla mümkün olabilmektedir. Bunların doğal sonucu olarak, üretim prosesini sürekli olarak iyileştirmek, kayıpları en aza indirgemek ve katma değeri olmayan operasyonlardan
kaçınmak, kısaca verimliliği arttırmak, önem verilmesi gereken bir nokta olmaktadır.

Fark Yaratmak, Yenilikçi Olmak

Yarın güçlü olmak için
bugün, FARK YARATMAK ve YENİLİKÇİ OLMAK.

Bugünün başarılı kurumlarının en önemli özellikleri, hızlı ve esnek
olabilmektir.

Hızlı olmak, rekabetteki ve müşteri beklentilerindeki olası değişimlerden daha
hızlı hareket edebilmektir. Müşteri isteklerine hızlı cevap verebilmenin
sonucunda, yeni ürünleri rakiblerden önce pazara sunarak ve çözümler üreterek,
rakipler karşısında tercih edilen konuma gelinmesini sağlayacaktır.

Esnek olmak, teknoloji ve pazardaki değişimlere yakın olma yeteneğine, müşteri
beklentileri doğrultusunda yenileden şekillebilen dinamik bir vizyona ve
stratejilere sahip olabilmeyi ifade eder.

Stratejilerin, rakipleri izlemek ve taklit etmek olarak belirlenmesiyle
fark yaratılması ve ilklerin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Rakipleri
taklit etmek, oyunu onların kurallarıyla oynamayı kabul etmek demektir.

Müşteri Memnuniyeti Etkenleri

Müşteriyi iyi tanımak, eğilimlerini öngörebilmek kadar beklentilerini,
yenilikçi ürünlerle hızlı bir şekilde karşılamakta önemlidir.
Esnek üretim modelleriyle müşteriye duyarlı kişiselleştirilmiş ürünleri düşük
maliyetlerle üretebilmek, ancak proseslerin iyileştirilmesiyle
başarılabilir.
Müşteri taleplerinde olduğu gibi şikayetlerine de hızlı çözümler
bulmak, müşterilere sadece ürün satarken değil, sonrasında da değer vererek
memmuniyet sağlanabilir.
Ürünün üretim kalitesine verilen önem kadar, tasarım kalitesine de önem
vererek, müşteri beklentilerini, tasarım aşamasından itibaren karşılamak en
etkin yöntemdir.

Uzmanlık Alanlarımız

6 Sigma

İstatistiksel analiz yöntemlerini;
Tanımlama-Ölçme-Analiz-İyileştirme-Kontrol (D-M-A-I-C) adımlarını kullanarak,
kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerin bulunmasını sağlayan etkin bir iyileştirme
yöntemidir.

Black-Belt sertifikalı ekibimizle, 6Sigma sistematiğini uygulayarak
problemlerinizi, sizinle birlikte ekip haline gelerek çözmekteyiz.

Kaizen Uygulamaları

Genelde, küçük kapsamlı iyileştirmelerin sürekli yapılarak proseslerin iyileştirilmesini
hedefleyen bir uygulamadır. Bu küçük adımlar, kısa süreli ve devamlı yapılarak,
uzun vadede önemli farkların yaratılmasını sağlamaktadır.

Faaliyetlerin planlanması, ekiplerin oluşturulması ve yönlendirilimesinde
her türlü destek faaliyetlerini yürütüyoruz.Kaizen-Kalite Çemberleri ile
proseslerinizin geliştirilmesi ve katma değeri olmayan işlemlerin azaltılmasına
yardımcı oluyoruz.

5S – Çalışma Ortamının
Düzenlenmesi

Japonca da S ile başlayan beş özellikten oluşan, çalışma ortamının düzenlenmesini
ve sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan bir sistematiktir. Sınıflandırma,
Düzenleme, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplin adımlarıyla tariflenebilir.

5S sistematiğinin kurulması ve çalışmaların yönlendirilmesi faaliyetlerinde
destek olmaktayız. Bu sayede, iş ortamındaki düzensizlik nedeniyle oluşan
kayıpların azaltılması, iş güvenliğinin sağlanması ve çalışanların katılımını
sağlayarak verimliliğinizin artmasına yardımcı oluyoruz.

Benchmarking – En
İyiyle Kıyaslama

Ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin alanında en iyisi olarak bilinenlerle
karşılaştırılması yöntemidir. Şirketin kendi rakipleri, diğer sektörler ve dış
pazarlardaki uygulamalar ile karşılaştırıp, en iyi uygulamaları örnek alarak
zayıf yönlerini geliştirmesi anlamına gelmektedir.

Benchmarking bir süreçtir ve uygulamadan önce mutlaka bir plan
oluşturulmalıdır. Kimleri, Nasıl, Niçin incelememiz gerekiyor ve sonuçta ne
elde edilmesi hedeflendiği planlanmalıdır. Sürecin tanımlanması ve sonuçları,
sizin daha iyi olma konusunda kullanmanıza yardımcı oluyoruz.

Proses ve Makina
Yeterlilik Analizleri

Proses yeterlilik analizleri (Cp Cpk), sürecin veya ürünün standartları
karşılama yeterliliğini gösterir. Mevcut durum ve süreç değişkenlerinin aynı
kalması durumunda gelecekteki olası hata oranlarını vermektedir.

Yeterliliği analiz edilecek süreçlerin belirlenmesinden sonra, örnekleme
sistematiği ve ölçüm sonuçlarının analizi konularında destek oluyoruz.

Günümüz ekonomisinde, sürekli olarak rekabetin artması ve yeni fimaların
yenilikçi ürünlerle piyasa girmesi sonucu karlı satış yapmak gittikçe
zorlaşmaktadır. “Nasıl olursa olsun üretelim, satmak sorun değil”
anlayışı oldukça eskide kalmıştır. Girdi maliyetlerinin belli, işletme
maliyetlerinin sürekli artan ve müşteri isteklerinin değişken olduğu bir
ortamda, karlılığı artırmak veya sabit tutmak ancak farklı yaklaşımlarla mümkün
olabilmektedir. Bunların doğal sonucu olarak, üretim prosesini sürekli olarak
iyileştirmek, kayıpları en aza indirgemek ve katma değeri olmayan operasyonlardan
kaçınmak, kısaca verimliliği arttırmak, önem verilmesi gereken bir nokta
olmaktadır.

Fark Yaratmak, Yenilikçi Olmak

Yarın güçlü olmak için
bugün, FARK YARATMAK ve YENİLİKÇİ OLMAK.

Bugünün başarılı kurumlarının en önemli özellikleri, hızlı ve esnek
olabilmektir.

Hızlı olmak, rekabetteki ve müşteri beklentilerindeki olası değişimlerden daha
hızlı hareket edebilmektir. Müşteri isteklerine hızlı cevap verebilmenin
sonucunda, yeni ürünleri rakiblerden önce pazara sunarak ve çözümler üreterek,
rakipler karşısında tercih edilen konuma gelinmesini sağlayacaktır.

Esnek olmak, teknoloji ve pazardaki değişimlere yakın olma yeteneğine, müşteri
beklentileri doğrultusunda yenileden şekillebilen dinamik bir vizyona ve
stratejilere sahip olabilmeyi ifade eder.

Stratejilerin, rakipleri izlemek ve taklit etmek olarak belirlenmesiyle
fark yaratılması ve ilklerin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Rakipleri
taklit etmek, oyunu onların kurallarıyla oynamayı kabul etmek demektir.

Müşteri Memnuniyeti Etkenleri

Müşteriyi iyi tanımak, eğilimlerini öngörebilmek kadar beklentilerini,
yenilikçi ürünlerle hızlı bir şekilde karşılamakta önemlidir.
Esnek üretim modelleriyle müşteriye duyarlı kişiselleştirilmiş ürünleri düşük
maliyetlerle üretebilmek, ancak proseslerin iyileştirilmesiyle
başarılabilir.
Müşteri taleplerinde olduğu gibi şikayetlerine de hızlı çözümler
bulmak, müşterilere sadece ürün satarken değil, sonrasında da değer vererek
memmuniyet sağlanabilir.
Ürünün üretim kalitesine verilen önem kadar, tasarım kalitesine de önem
vererek, müşteri beklentilerini, tasarım aşamasından itibaren karşılamak en
etkin yöntemdir.

Uzmanlık Alanlarımız

6 Sigma

İstatistiksel analiz yöntemlerini;
Tanımlama-Ölçme-Analiz-İyileştirme-Kontrol (D-M-A-I-C) adımlarını kullanarak,
kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerin bulunmasını sağlayan etkin bir iyileştirme
yöntemidir.

Black-Belt sertifikalı ekibimizle, 6Sigma sistematiğini uygulayarak
problemlerinizi, sizinle birlikte ekip haline gelerek çözmekteyiz.

Kaizen Uygulamaları

Genelde, küçük kapsamlı iyileştirmelerin sürekli yapılarak proseslerin iyileştirilmesini
hedefleyen bir uygulamadır. Bu küçük adımlar, kısa süreli ve devamlı yapılarak,
uzun vadede önemli farkların yaratılmasını sağlamaktadır.

Faaliyetlerin planlanması, ekiplerin oluşturulması ve yönlendirilimesinde
her türlü destek faaliyetlerini yürütüyoruz.Kaizen-Kalite Çemberleri ile
proseslerinizin geliştirilmesi ve katma değeri olmayan işlemlerin azaltılmasına
yardımcı oluyoruz.

5S – Çalışma Ortamının
Düzenlenmesi

Japonca da S ile başlayan beş özellikten oluşan, çalışma ortamının düzenlenmesini
ve sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan bir sistematiktir. Sınıflandırma,
Düzenleme, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplin adımlarıyla tariflenebilir.

5S sistematiğinin kurulması ve çalışmaların yönlendirilmesi faaliyetlerinde
destek olmaktayız. Bu sayede, iş ortamındaki düzensizlik nedeniyle oluşan
kayıpların azaltılması, iş güvenliğinin sağlanması ve çalışanların katılımını
sağlayarak verimliliğinizin artmasına yardımcı oluyoruz.

Benchmarking – En
İyiyle Kıyaslama

Ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin alanında en iyisi olarak bilinenlerle
karşılaştırılması yöntemidir. Şirketin kendi rakipleri, diğer sektörler ve dış
pazarlardaki uygulamalar ile karşılaştırıp, en iyi uygulamaları örnek alarak
zayıf yönlerini geliştirmesi anlamına gelmektedir.

Benchmarking bir süreçtir ve uygulamadan önce mutlaka bir plan
oluşturulmalıdır. Kimleri, Nasıl, Niçin incelememiz gerekiyor ve sonuçta ne
elde edilmesi hedeflendiği planlanmalıdır. Sürecin tanımlanması ve sonuçları,
sizin daha iyi olma konusunda kullanmanıza yardımcı oluyoruz.

Proses ve Makina
Yeterlilik Analizleri

Proses yeterlilik analizleri (Cp Cpk), sürecin veya ürünün standartları
karşılama yeterliliğini gösterir. Mevcut durum ve süreç değişkenlerinin aynı
kalması durumunda gelecekteki olası hata oranlarını vermektedir.

Yeterliliği analiz edilecek süreçlerin belirlenmesinden sonra, örnekleme
sistematiği ve ölçüm sonuçlarının analizi konularında destek oluyoruz.

[one_half]
[frame style=”modern” image_path=”https://www.tasarimdanimalata.com/wp-content/uploads/2011/10/proses2.jpg” link_to_page=”” target=”” description=”” size=”two_col_small”]
Proses Geliştirme
[/one_half]

 

 

Diğer sitelerimiz
www.cadcamkurs.com
www.cadcamci.com
www.tasarimdanimalata.com