Genel Tanıtım için tıklayınız

[one_half]
[frame style=”modern” image_path=”https://tasarimdanimalata.com/wp-content/uploads/2011/10/cevre_politikasi_011.png” link_to_page=”” target=”” description=”” size=”two_col_small”]
Çevre Politikamız
[/one_half]

 

 

 

 

 

 

 

Tüm çalışanların katılım ve katkısı ile,

Sürekli iyileştirme ve geliştirme prensipleri çerçevesinde,

Çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için;

– Çalışanların ve ilgili tüm tarafların, dokümante edilerek yayınlanmış çevre amaç / hedefleri ve çevre boyutları ve etkileri konusunda eğitimi ve bilinçlendirilmesi,

– Çevre kirlenmesinin önlenmesi ve çevresel etkilerimizin azaltılması,

– Atıkların azaltılması,

– Doğal kaynakların etkin kullanılması; doğal kaynak tüketiminin (Elektrik, Su, Hammadde, Yakıt vb.) kontrol altında tutulması ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yönelinmesi,

faaliyetlerini kalite politikamızla beraber uygulayarak;

-Tüm ürünlerimizde, işletmedeki faaliyetlerimizde ve hizmetlerimizde; çevresel anlamda uygunluk sağlamayı,

– Çevre amaç ve hedeflerimizi, sistemimizi periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirmek suretiyle çevre performansımızı sürekli olarak arttırmayı,

– Bu amaçla çevre ile ilgili sorumlu olduğumuz tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve mevzuatlara ve müşteri şartlarına uymayı,

ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için gerekli tüm çabayı göstermeyi taahhüt ederiz .

Diğer sitelerimiz
www.cadcamkurs.com
www.cadcamci.com
www.tasarimdanimalata.com