CNC İŞLEME MERKEZLERİNDE PROGRAMLAMA

 

     M Fonksiyonları ( Yardımcı Fonksiyonlar ) :

 

İş milinin sağa veya sola doğru döndürülmesi veya durdurulması, takım değiştirilmesi, soğutma suyunun açılıp kapanması gibi işlemler M-FONKİSYONLARI vasıtasıyla yaptırılır.

M Fonksiyonu M adresi ve bunu takip eden iki ya da üç rakamlı bir sayıdan meydana gelir.

Her bir M kodunun yapacağı iş için tezgâh üretici firması tarafından verilen M-Fonksiyonları listesine bakılmalıdır.

M fonksiyonlarından bazılarının işlevleri aşağıda tanımlanmıştır

 

M0 : Program durdurma. Programın işlemesi durur. Mevcut kalıcı komutlar geçerlidir. Otomatik çalıştırma ( Cycle Start  ) tuşuna basıldığında program kaldığı yerden devam eder.

 

M1 : İsteğe bağlı program durdurma. M0 komutu gibidir. Operatör paneli üzerindeki OPTIONAL STOP düğmesi açık konumda ise program durur. Kapalı konumda ise komut yokmuş gibi devam eder. Bu komut daha ziyade her takımın işi bittiğinde ( düğme aktif konumda ise ) işleme kontrolü yapılabilir.

 

M2 : Program sonu – Programın sonuna konur  ve programın bittiğini belirtir. Ancak bu komut verildiğinde otomatik olarak program başa geçmez . Operatör programı başa almalıdır.

 

M3 : İş mili motorunu saat yönünde döndürür.

 

M4 :  İş mili motorunu saat yönünün tersine döndürür.

 

   M5 : İş mili motorunu durdurur.

 

M6 :  Takım değiştirme komutu.

               Kullanımı :                                           T1 M6 ……………..1 nolu takımı çağırır.

T2 M6 ……………..2 nolu takımı çağırır.

 

M8 : Soğutma suyunu açar.

 

M9 : Soğutma suyunu kapatır.

 

M13: İş milini M3 yönünde döndürürken soğutma suyunu açar.

 

 M14 : İş milini M4 yönünde döndürürken soğutma suyunu açar.

 

M30 : Program sonu. Programın sonuna konur ve M2 gibidir. Ancak program otomatik olarak başa geçer ve çalışmaya hazır durumda bekler.

 

M98 : Alt program çağırma komutudur. M98 P….; Buradaki P ile program numarası verilen alt program çağrılır.

 

M99 : Alt programın sonu. Alt programın sonuna yazılır ve programın bittiğini belirtir. Bu komuttan sonra M98 ile çağrılan ana programda bir alt bloğa dönülür.

 

 

              İŞLEME MERKEZİ M KODLARI ( ATC TİPİ )

 

M KODU      AÇIKLAMA UYGULAMA
M0 PROGRAM DURDURMA
M1 İSTEĞE BAĞLI PROGRAM DURDURMA TAKIM ARASI ÖLÇÜM
M2 PROGRAM SONU
M3 İŞ MİLİ SAAT İSTİKAMETİNİDE DÖNER
M4 İŞ MİLİ SAAT İSTİKAMETİNİN TERSİ DÖNER
M5 İŞ MİLİ STOP
M6 OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME
M7 HAVAYI AÇ
M8 SOUTMA SUYUNU AÇ
M9 SOUTMA SUYUNU KAPAT
M10 4. EKSENİ AÇ
M11 4. EKSENİ KAPAT
M13 M3+M8
M14 M4+M8
M19 İŞ MİLİ POZİSYONLU DURDUR
M29 KILAVUZ ÇEKME ( RIGIT TAPPING ) KILAVUZ TUTUCUSUZ
M30 PROGRAM SONU
M51 TAKIM İÇİ SU VERME
M62 TALAŞ KONVEYÖRÜ AÇ OPSİYONEL
M63 TALAŞ KONVEYÖRÜ AÇ ( HELİSEL TİP )
M64 TALAŞ KONVEYÖRÜNÜ KAPAT
M70 AYNALAMA KAPALI
M71 X EKSENİ KARŞI AYNA GÖRÜNTÜSÜ AÇIK
M72 Y EKSENİ KARŞI AYNA GÖRÜNTÜSÜ AÇIK
M73 Z EKSENİ KARŞI AYNA GÖRÜNTÜSÜ AÇIK
M98 ALT PROGRAM ÇAĞIRMA
M99 ALT PROGRAM SONU

 

 

 

          İŞLEME MERKEZİ M KODLARI ( ŞEMŞİYE TİPİ )

 

M KODU      AÇIKLAMA UYGULAMA
M0 PROGRAM DURDURMA
M1 İSTEĞE BAĞLI PROGRAM DURDURMA TAKIM ARASI ÖLÇÜM
M2 PROGRAM SONU
M3 İŞ MİLİ SAAT İSTİKAMETİNİDE DÖNER
M4 İŞ MİLİ SAAT İSTİKAMETİNİN TERSİ DÖNER
M5 İŞ MİLİ STOP
M6 OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME
M7 TAKIM İÇİ SU VERME OPSİYONEL
M8 SOUTMA SUYUNU AÇ
M9 SOUTMA SUYUNU KAPAT
M13 M3+M8
M14 M4+M8
M19 İŞ MİLİ POZİSYONLU DURDUR
M29 KILAVUZ ÇEKME ( RIGIT TAPPING ) KILAVUZ TUTUCUSUZ
M30 PROGRAM SONU
M40 4. EKSENİ KAPAT
M41 4. EKSENİ AÇ
M45 TALAŞ KONVEYÖRÜNÜ AÇ
M46 TALAŞ KONVEYÖRÜNÜ KAPAT
M61 X EKSEN KARŞI AYNA GÖRÜNTÜSÜ KAPALI
M62 Y EKSEN KARŞI AYNA GÖRÜNTÜSÜ KAPALI OPSİYONEL
M64 4. EKSEN KARŞI AYNA GÖRÜNTÜSÜ KAPALI
M71 X EKSEN KARŞI AYNA GÖRÜNTÜSÜ AÇIK
M72 Y EKSEN KARŞI AYNA GÖRÜNTÜSÜ AÇIK
M74 4. EKSEN KARŞI AYNA GÖRÜNTÜSÜ AÇIK
M98 ALT PROGRAM ÇAĞIRMA
M99 ALT PROGRAM SONU

 

 

 

 

                İŞLEME MERKEZİ G KODLARI

 

G KODU                                                      AÇIKLAMA
G0 BOŞTA HIZLI İLERLEME
G1 DORUSAL KESME HIZIYLA İLERLEME
G2 SAAT YÖNÜNDE DAİRESEL HAREKET
G3 SAAT YÖNÜNÜN TERSİNDE DAİRESEL HAREKET
G4 BEKLEME ZAMANI
G10 PROGRAMLANABİLİR BİLGİ GİRİŞİ VE DEĞİŞTİRME
G17 X-Y ÇALIŞMA YÜZEYİ SEÇİMİ
G18 X-Z ÇALIŞMA YÜZEYİ SEÇİMİ
G19 Y-Z ÇALIŞMA YÜZEYİ SEÇİMİ
G20 İNÇ ÖLÇÜ SİSTEMİ
G21 METRİK ÖLÇÜ SİSTEMİ
G28 REFERANS NOKTASINA DÖNÜŞ
G30 2. REFERANS NOKTASINA DÖNÜŞ
G31 ATLAMA FONKSİYONU
G40 TAKIM ÇAPI ( D ) KOMPANZASYONU İPTALİ
G41 TAKIM ÇAPI ( D ) KOMPANZASYONU SOL
G42 TAKIM ÇAPI ( D ) KOMPANZASYONU SAĞ
G43 TAKIM BOYU  KOMPANZASYONU + YÖNDE
G44 TAKIM BOYU KOMPANZASYONU – YÖNDE
G49 TAKIM BOYU KOMPANZASYONU İPTALİ
G52 İŞ PARÇASI KORDİNATINI DEĞİŞTİRME VE İPTALİ
G54-G59 İŞ PARÇASI KORDİNAT SİSTEMİ TANIMLAMA
G65 KULLANICI PROGRAMI ( CUSTOM MACRO ) KOMUTU
G66 KULLANICI PROGRAMI ÇAĞIRMA
G67 KULLANICI PROGRAMI ÇAĞIRMA İPTALİ
G73 DERİN DELİK DELME ÇEVRİMİ – GAGALAYARAK
G74 TERS DİŞ ÇEKME ÇEVRİMİ
G76 DELİKTE ÇAP İŞLEME ( BÜYÜTME ) ÇEVRİMİ
G80 ÇEVRİM İPTALİ
G81 PUNTA AÇMA VE DELİK DELME ÇEVRİMİ
G82 DELİK DELME ÇEVRİMİ
G83 DERİN DELİK DELME ÇEVRİMİ – GAGALAYARAK
G84 DİŞ ÇEKME ÇEVRİMİ
G84.2 SABİT DİŞ ÇEKME ÇEVRİMİ ( RİGİD TAPPİNG )
G84.3 SABİT TERS DİŞ ÇEKME ÇEVRİMİ ( RİGİD TAPPİNG )
G85 ÇAP İŞLEME ÇEVRİMİ
G86 ÇAP İŞLEME ÇEVRİMİ
G87 TERSTEN ÇAP İŞLEME ÇEVRİMİ
G88 ÇAP İŞLEME ÇVRİMİ
G89 ÇAP İŞLEME ÇVRİMİ
G90 MUTLAK ÖLÇÜM
G91 ARTIMSAL ÖLÇÜM
G92 İŞ PARÇASI KORDİNATINI KAYDIRMA
G94 İLERLEME MİLİMETRE / DAKİKA
G95 İLERLEME MİLMETRE / DEVİR
G98 ÇEVRİMDE BAŞLANGIÇ – BİTİŞ EMNİYET NOKTASI
G99 ÇEVRİMDE BAŞLANGIÇ – BİTİŞ TANIMLANAN NOKTA

 

 

 

 

 

PROGRAMDA KULLANILAN HARFLERİN ANLAMI

 

     S : DEVİR

 

F : İLERLEME

 

R : RADİUS VE PARÇAYA YAKLAŞMA EMNİYET MESAFESİ

 

T : TAKIM

 

Q : GAGALAMA MİKTARI

 

P : BEKLEME ZAMANI ( MİLİSANİYE ) VE ALT PROGRAM ÇAĞIRMA KODU

 

L : TEKRAR SAYISI

 

N : BLOK SATIR NUMARASI

 

H : TAKIM BOY OFFSET KODU

 

D : TAKIM ÇAP OFSET KODU

 

X, Y, Z : EKSEN BELİRLEME KODLARI

 

I, J, K : DAİRE MERKEZİ BELİRTME KODLARI

 

O : PROGRAM NO KODU