Teknoloji
 
Elbette günün teknolojisi neye elverişliyse, ilgili dönemde o yöntemlerle prototip imalatı yapılabilmekteydi. Ancak günümüzde gerek bilgi teknolojilerinin ulaştığı nokta ve gerekse döküm ve baskı teknolojilerindeki gelişmeler çok daha hızlı ve ölçülere birebir uygun biçimde modelleme yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.  3D Yazıcı ( 3 Dimensions- 3 Boyutlu) teknolojisinin, küçük sanayi boyutunda üretilmeye başlaması ve günümüzde evlere kadar giren 3D baskı teknolojisi sayesinde prototipleme kağıt üzerine baskı boyutundan, model baskısı yapma boyutuna geçmiştir. Hızlı prototipleme, örneğin CAD yazılımları ile oluşturulmuş bir bardak modelini, sentetik maddelerle, kalıba ihtiyaç duymadan ve kesim yapmadan basabilen yazıcılarla üretebilmeniz model olarak, üretim sonrasında ortaya çıkacak ürünün birebir çıktısını görebilmenizi sağlayan teknolojidir.
Hızlı Prototiplemede kullanılan teknolojiyi somutlaştıracak olursak aslında bir konser afişini matbaaya göndermeden önce neye benzeyeceğini görmek için evde renkli yazıcıdan çıktısını almak gibi düşünebiliriz. Bir ürünün seri üretime geçmeden önce fiziksel özelliklerinin görülebilmesi için, modelleme sürecini çok ciddi oranda azaltıp, teknoloji geliştirme sürecini hızlandırmıştır.
Böylece üretilecek ürünün ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağı, sadece mühendislik hesaplarla değil, kullanıcı deneyimi boyutuyla da değerlendirilebilir.
Ayrıca 3D yazıcılar akıl almaz bir hızla gelişmekte, ve prototipleme temel işlevi genişletilip, üretim dahi yapılabilen yazıcılar üzerinde çalışılmaktadır. Hatta inşaat sektöründe bina inşa eden dev 3D yazıcıların testleri dahi yapılmaktadır.
Hızlı Prototiplemede kullanılan 3D baskı ürünleri yani 3D yazıcı cihazlar, genel olarak ar-ge departmanlarında ve üretim hattına girmeden önce ürünün testi için kullanılırlar. Elbette evsel kullanım için uygun 3D yazıcılar da bulunmaktadır, ancak maliyetleri nedeniyle henüz evsel kullanımı yaygınlaşmış değildir. Ki, bir ev kullanıcısının 3D baskı ürünlerini kullanabilmesi mühendislik bilgisi, teknik resim bilgisi ve elbette bu bilgileri veri ortamına aktarabilecek bilgi teknolojisi bilgisi olmalıdır. Yani hali hazırda var olan teknoloji henüz replikatör olarak kullanılabilecek boyutta değildir. Tersine mühendislik ürünlerinin evsel kullanımının geliştirilmesi süreci tamamlandığında elbette bu teknoloji de evlerimize girecek ve hayatımızda pek çok şeyi değiştirecektir.
3D baskı ürünleri birer kalıp döküm cihazı gibi çalışır, yarı likit, eriyik plastikler veya toz formunda mineral ürünleri sıvılaştırıp, 3 boyutlu girilen teknik resmin püskürtme uçları yardımıyla tabla üzerinde inşa edilmesi prensibi ile çalışır. 3D Baskı cihazları üretim materyali olarak, ABS plastik, Pla plastik, Poliamid gibi materyaller kullanır ve yazım teknikleri arasında SLS ve FDM gibi teknolojiler bulunmaktadır. Makine özelliklerine ve ihtiyaca göre kullanılan materyal farklılık göstermektedir.
SLS, Selective laser sintering olarak açılan, gelişmiş lazer yazım teknolojisidir. Bu teknolojide Poliamid maddesi lazer ile sinterlenerek çizim ortaya çıkarılır. Herhangi bir destek ünitesine gerek duyulmadan gerçekleşen bir uygulama metodudur.
FDM (Fused deposition modeling) ise, şerit halindeki plastik materyalin eritilerek püskürtme uçlarından tablaya katmanlar halinde çizilmesi işlemidir. 3D baskı modellerinin en çok kullanılanıdır. Baskı materyali olarak, Abs Platik veya Pla Plastik ürünler kullanılabilir.  Bu baskı yönteminde destek malzemeleri kullanılmaktadır. Ancak çizim tamamlandıktan sonra prototipten kolaylıkla çıkarılabilmektedir.
Hızlı prototipleme çağımızda ürün geliştirme alanında ulaşılmış en önemli teknolojidir. Son kullanıcı boyutunda geliştirilecek ürünlerle birlikte endüstride çok ciddi değişiklerle sebep olacağı tahmin edilen 3D yazıcılar endüstri 4.0 prensipleri ile de birebir örtüşmesi sebebiyle modern çağın üretim teknolojilerinde ciddi şekilde rol oynayacaktır. Özellikle firesiz üretim tekniklerine yönelen sanayinin bu prensibine ciddi şekilde katkı sağlayacak 3D baskı teknolojileri, kim bilir belki de gelecekte pek çok ev eşyamızı kendimiz yapmamızı bile sağlayabilir.

About Aykut Dirim

https://www.tasarimdanimalata.com